Onderzoek & Ontwikkeling

Landbouwonderzoek & ontwikkeling is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. We zijn ervan overtuigd dat het duurzaam verbeteren van landbouwproductie en -praktijken, diepgaand en constructief onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk is. 

  • Onze overkoepelende onderzoek- en ontwikkelingsdoelstellingen zijn:
  • Ervoor zorgen dat we topkwaliteit en kosteffectieve productiemethodes toepassen
  • Voorkeursleverancier te blijven
  • De bedrijfsvoering continu te verbeteren, van veld tot vork 
  • Een aantal voorbeelden die onder ons uitgebreide onderzoeks- en ontwikkelingsraamwerk vallen:
  • Voedingsschema's
  • Rasvoorkeuren
  • Stallen & bodembedekking 

Mocht u geïnteresseerd zijn onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's meer in detail te bespreken, neem dan contact op met Dr Ryan Law, tel: +44 (0) 2887 723350 | rlaw@dunbia.com