Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We maken ons sterk voor een duurzame voedselproductie en werken actief aan parterschappen met meer dan 22.000 producenten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland om aan de groeiende vraag naar verse vleesproducten in lijn met de groeiende bevolking te voldoen. Het identificeren van de beste grondstoffen is niet alleen een uitdaging maar ook een geweldige kans en onze klanten vertrouwen erop dat wij dit proces met integriteit benaderen.

Wij passen een lange termijn benadering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) toe en wij zijn ervan overtuigd dat onze stakeholders hier profijt van hebben. Bovendien helpen deugdelijk ondernemen en duurzame praktijken bij het verwezenlijken van onze strategische bedrijfsdoelstellingen. 

Om het succes van onze MVO-initiatieven te meten, gebruiken we het "Business in the Community"-model: People (mensen), Place (locatie), Planet (planeet) en Market Place (markt). 
 Download ons  2014 CSR Report 

 

 

"Dunbia ziet MVO als het beheren van onze invloed op de maatschappij en het milieu. We streven naar het leveren van een positieve bijdrage door integer en verantwoordelijk te handelen

David Farrell, MVO-directeur voor de Dunbia-groep 

 

 

 

 

 

 


Mensen

We willen dat onze klanten en werknemers compleet betrokken zijn bij al onze bedrijfsactiviteiten. We zijn ervan overtuigd dat door onze stakeholders centraal te stellen bij onze MVO-activiteiten, we de gewenste resultaten kunnen bereiken en Dunbia als een fijne werkplek kunnen behouden 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

We zien erop toe dat ze onze lokale gemeenschappen op een zinvolle manier bij het bedrijf betrekken. We hebben partnerschappen opgezet met verschillende goede doelen en elke liefdadigheidsinstelling is specifiek aan individuele Dunbiafaciliteiten toegewezen; onze werknemers zijn compleet betrokken bij dit proces en vorige jaar hebben we meer dan £ 119.000 aan schenkingen kunnen doen.

Planeet

Goede praktijken op milieugebied zijn voor ons een logisch onderdeel van de bedrijfsvoering. Onze focus op het milieu heeft in de afgelopen jaren geleid tot een investering van £ 4 miljoen in waterzuiveringssystemen, £0.5 miljoen in energiebesparingsprojecten, de bouw van ge├»ntegreerde, kunstmatige moerassen en de garantie dat al onze nieuwe bouwprojecten zoveel mogelijk de meest moderne technologie├źn en het gebruik van herbruikbare materialen toepassen

Markt

We maken ons sterk voor een duurzame voedselproductie en werken actief aan parterschappen met meer dan 22.000 producenten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland om aan de groeiende vraag naar verse vleesproducten in lijn met de groeiende bevolking te voldoen. Het identificeren van de beste grondstoffen is niet alleen een uitdaging maar ook een geweldige kans en onze klanten vertrouwen erop dat wij dit proces met integriteit benaderen.